• श्रीमती सरोज सिंह
  विजय सदन,उदय चौक नागौद
  पोस्ट नागौद
  जिला सतना मध्य प्रदेश
  पिन कोड 485446

 • सतना
 • मध्य प्रदेश
 • [email protected]
 • प्राचार्य महाराणा प्रताप हाई स्कूल नागौद
 • काव्य | कहानी | निबंध लेखन | यात्रा वृतांत | संस्मरण | लघु कथा | बाल साहित्य
 • अनेक रजि साहित्यिक संस्थाओं द्वारा