• अध्यक्ष, हिंदी विभाग
    केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान (मानद विश्वविद्यालय)

  • लेह- 194104
  • लद्दाख केंद्रशासित प्रांत
  • [email protected]
  • 9419973362
  • अध्यापन कार्य
  • यात्रा वृतांत
  • अनागत कविता भारती सम्मान- 2021, अनागत मार्तण्ड सम्मान, राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट शोधालेख पुरस्कार