• ए-3, शुभालय पर्ल, होशंगाबाद रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)-462026

  • भोपाल
  • मध्य प्रदेश
  • [email protected]
  • 9893823043
  • साहित्यकार, लेखक, संपादक, पत्रकार, प्रकाशक प्रकाशक एवं संपादक, रजतपथ पत्रिका, भोपाल संचालक, अम्बुज प्रकाशन, भोपाल
  • काव्य | उपन्यास | कहानी | यात्रा वृतांत | संस्मरण | लघु कथा | बाल साहित्य
  • राजभाषा शिखर अलंकरण